تبلیغات
morteza xp

[ماهواره , ]

VIASAT EUROPE

SIRIUS 5E
ID: 01 0C 40
 
SIRIUS 5E Freq: 11823V 11843H 11881H 11977V 11996H 12034H 12380H 27500 3/4 TV1000 East, Viasat Explorer, CNN, Travel, TV8, Nickelodeon/Viasat Nature Action/Playboy, BBC World, MTV, RTL, VH1, Viasat3, NTV Mir, Reality TV, ORT International, RTR Planeta, TV3Latvia, TemTV-ORT Estonia, TemTV-ORT Latvia, TemTV-ORT Lithuania, TV Chile

Index   08:   C9 DF A9 D6 7B 94 17 85    15/03/03
Index   09:   FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B    19/06/03
Index   0A:   B4 7E 13 52 D0 AF DA B9    26/06/03
Index   0B:   1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57    03/07/03
Index   0C:   EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93    21/05/03
Index   0D:   40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B    03/06/03
Index   0E:   C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D    02/09/03
Index   0F:   71 8C AE AD 70 FF 0E DB    28/01/04

 

SVT EUROPE

SIRIUS 5E Freq: 12380H 27500 3/4 SVT Europa

SIRIUS 5E 
 ID: 00 9C 00

Index   08:   2B 5A 05 03 F8 43 23 54    15/03/03
Index   09:   04 01 EA 91 15 B3 87 E1    02/05/05
Index   0A:   7F E1 12 6A 70 14 BC 3F    02/05/05
Index   0B:   3A 5B E2 D3 DA 37 71 FB    04/07/05
Index   0C:   37 EA 1A 0C 29 A6 32 27    02/08/05
Index   0D:   90 9B 72 08 1E 91 5E CD    03/09/05
Index   0E:   DF 99 D3 79 EF 1C 8C C5    04/10/05
Index   0F:   9C D1 93 B9 75 A8 43 29    09/11/05

REMOTE  KEYS

Index   0F:   156 209 147 185 117 168 067 041    09/11/05
Index   OE:   223 153 211 121 239 028 140 197    04/10/05

 

CANAL SATELLITE FRANCE

HOTBIRD 13E & ASTRA 19E 
 ID: 00 78 00 
TELSTAR 15W UPC TV 
ID: 00 78 00
 
HOTBIRD 13E Freq: 10757V 10795V 10872V 10910V 11662V 12597V 11681H 27500 3/4 Cinestar1, Cinestar2, Cinetoile, SerieClub, FunTV, Teva, M6Music, ClubTeleachat, InfoSport, Regions, Festival, Histoire, TeleToon, Odyssee,TFJ, RTM, SIC, Equidia, AlloCineInfo, BBC Prime, LaChaineParlament, Cinefaz, TF6, TPS Star, Star Academy, Multivision 1-7, BBC World, AB1, ABMoteurs, Animaux, ChasseEtPeche, XXL, MusiqueClassique, Escales, LaChaineHistoire, RFM-TV, Action, Mangas Freq: 11131V 5632 3/4 BBC Prime
ASTRA 19E Freq: 11097 V 11597V 11739V 11778V 11817V 11856V 11895V 11934V 12168V 12207V 12402V 27500 3/4 12699V 22000 5/6 EuroNews, VH1, VH1 Classic, MTV Hits, MTV Base, MTV2, MCM France, Match TV, AlloCine Match, TiJi, National Geographic, Gourmet TV, CineCinema Auteur, Eurosport, TMC, Planete, ParisPremiere, Voyage, LCI, CanalJ, Sante-Vie, Seasons, CineCinema Emotion, CineCinema Frisson, Bloomberg TV ,CanalJimmy, Mezzo, LaChaineMeteo, PatheSport, iTelevision, CineCinema Premier, Cartoon Network France, TCM France, TV Breizh, Euronews EPG, Planete2, Demain!, Comedie!, 13emeRue, Fox Kids, L`Equipe, Planete Future, RFOSat, CineCinema Classics, Game One, CineCinema Succes, MTV France, DisneyChannel, Forum
EUTELSAT 16E Freq: 12568H 2894 3/4 SIC International
TELSTAR 15W Freq: 11124H 18386 3/4 11150H 18386 3/4 UPC TV - Avante, Reality TV, Extreme Sports Channel,Club
  
TPSCrypt

 • Index   08:   5B 14 1E 38 9C 46 24 5F    10/04/03
  Index   09:   60 6C 85 DA 02 41 90 61    15/03/03
  Index   0A:   71 15 CE 2E F8 36 42 20    18/02/04
   
   

 • FT CABLE

  HOTBIRD 13E & ASTRA 19E 
  ID: 00 80 00

   

  HOTBIRD 13E Freq: Freq: 10757V 10795V 10872V 10910V 11662V 11681H 12692H 27500 3/4 Cinestar1, Cinestar2, Cinetoile, SerieClub, FunTV, Teva, M6Music, ClubTeleachat, InfoSport, Regions, Festival, Histoire, TeleToon, Odyssee,TFJ, Equidia, ESPN ClassicSport, TV Breizh, LaChaineParlament, Cinefaz, TF6, Star Academy, Multivision 1-7, AB1, ABMoteurs, Animaux, ChasseEtPeche, XXL, MusiqueClassique, Escales, LaChaineHistoire, RFM-TV, Action, Mangas, Encyclopedia, RTL9, CineBox, CinePolar, CineFX, CineComic
  ASTRA 19E Freq: 11597V 11739V 11778V 11817V 11856V 11895V 11934V 12168V 12207V 12402V 27500 3/4 12699V 22000 5/6 VH1, VH1 Classic, MTV Hits, MTV Base, MTV2, MCM France, Match Tv, AlloCine Info, TiJi, National Geographic, Gourmet TV, CineCinema Auteur, Eurosport, TMC, Planete, ParisPremiere, Voyage, LCI, CanalJ, Sante-Vie, Cuisine TV, Seasons, CineCinema Emotion, CineCinema Frisson, Bloomberg TV, CanalJimmy, Mezzo, LaChaineMeteo, PatheSport, iTelevision, CineCinema Premier, Cartoon Network France, TCM France, Demain!, Comedie!, 13emeRue, Fox Kids, L`Equipe, Planete Future, RFOSat, CineCinema Classics, Game One, CineCinema Succes, MTV France, DisneyChannel, TCM 

   

  Index   08:   8B E3 AA 25 9E 56 38 33    15/12/02
  Index   09:   45 DC 00 0D AB 93 E2 61    18/02/04

  AB SAT

  HOTBIRD 13E & ASTRA 19E 
  ID: 00 70 00
   
  HOTBIRD 13E Freq: 11681H 12692H 27500 3/4 AB1, ABMoteurs, RTL9, Animaux, ChasseEtPeche, XXL, MusiqueClassique, Escales, LaChaineHistoire, RFM-TV, Action, Mangas, Encyclopedia, RTL9, Escales, CineBox, CinePolar, CineFX, CineComic
  ASTRA 19E Freq: 12285V 27500 3/4 AB1, ABMoteurs, ZIK / XXL, Escales
  Index   08:   5B 5C 09 6E 31 C5 84 51    15/03/03
  Index   09:   43 DF E9 D2 22 19 AE 8D    03/10/03

  TPS FRANCE

  HOTBIRD 13E 
  ID: 00 7C 00
   
  HOTBIRD 13E Freq: 10758V 10796V 10834V 10873V 10911V 11242V 11662V 11137H 11681H 12245H 27500 3/4 Cinestar1, Cinestar2, Cinetoile, M6, SerieClub, FunTV, Teva, M6Music, ClubTeleachat, InfoSport, Regions, Festival, Eurosport, Histoire, TeleToon, Odyssee, RFOSat, TeleToon+1, TFJ, LCI, France5, France2, TV5, France3, ParisPremiere, ARTE, I Tele, KTO, RTM, SIC, Equidia, ESPN ClassicSport, AlloCineInfo, BBC Prime, TV Breizh, LaChaineParlament, Cinefaz, TF6, TPS Star, TF1, Star Academy, VH1, MTV France, Multivision 1-7, Game One, Motors TV, AB1, ABMoteurs, ChasseEtPeche, XXL, Escales, Action, Mangas, RTL9, Mezzo, Gourmet TV
   
     TPSCrypt
     

  Index   08:   B9 A6 A0 07 02 5F 90 6D    19/O4/05
  Index   09:   20 15 E1 76 3F E9 ED 27    06/10/04
  Index   0A:   1A A9 57 22 DA 22 22 AA    14/10/04
  Index   0B:   4F C0 61 86 E4 8C 35 7C    03/12/04
  Index   0C:   8A 00 CB 94 FB 8A 49 2D    05/01/05
  Index   0D:   12 4B 6C 81 86 1E 02 B3    05/02/05
  Index   0E:   CE 2F 7E BA 0A A4 DD 51    06/03/05
  Index   0F:   7A 5B B6 76 67 14 0E 2B    06/03/05

  REMOTE  KEYS

  Index   08:   185 166 160 007 002 095 144 109
  Index   09:   032 021 225 118 063 233 237 039
  Index   0A:   026 169 087 034 218 034 034 170
  Index   0B:   079 192 097 134 228 140 053 124
  Index   0C:   138 000 203 148 251 138 073 045
  Index   0D:   018 075 108 129 134 030 002 179
  Index   0E:   206 047 126 186 010 164 221 081
  Index   0F:   122 091 182 118 103 020 014 043

   

  Latest TPS AES key (00 7C 00) 28-10-2005

  Index   03:   A2 16 36 F8 6B 80 89 EA    28/10/05
  Index   13:   6C DF 2F A6 69 ED 74 8B    28/10/05

  REMOTE  KEYS

  Index   03:   162 022 054 248 107 128 137 234
  Index   13:   108 223 047 166 105 237 116 139

  Latest V2 TPS  KEY'S

  Index   08:   B9 A6 A0 07 02 5F 90 6D    19/O4/05
  Index   18:   DC ED CC A3 F4 E1 50 CD    19/04/05

  REMOTE  KEYS

  Index   08:   185 166 160 007 002 095 144 109
  Index   18:   220 237 204 163 244 225 080 205

   

   

  TV SLOVENIA

  HOTBIRD 13E 
  ID: 00 B0 00

  HOTBIRD 13E Freq: 12303V 27500 3/4 SLO1, SLO2

  Index   08:   98 34 03 60 02 33 73 60    15/03/03
  Index   09:   00 06 E3 8D 7E C8 EC 94    10/04/03
  Index   0A:   FB 62 D6 A6 CB 3E 95 16    23/04/04
  Index   0B:   4E 95 54 9C 58 B6 A1 57    25/12/04
  Index   0C:   65 70 29 D7 EA 7D D9 26    15/03/03
  Index   0D:   1D A9 55 C0 3A F9 3D 6D    15/03/03
  Index   0E:   21 E6 43 68 22 62 51 C5    24/02/04
  Index   0F:   65 5E 48 F7 72 53 F7 29    24/02/04

  REMOTE  KEYS

  OB  :   078 149 084 156 088 182 161 087

  SRG SWISS

  HOTBIRD 13E 
  ID: 00 94 00

  HOTBIRD 13E Freq: 12399H 27500 3/4 SF 1, SF 2, SF i, TSR 1, TSR 2, TSI 1, TSI 2

  Index   08:   8B E8 E0 A4 01 04 98 B6    15/03/03
  Index   09:   10 85 65 87 45 CC 72 EF    08/O6/05
  Index   0A:   1F 41 A6 50 89 5D 2F 2B    05/07/05
  Index   0B:   57 9A 1D A6 49 56 53 7F    10/08/05
  Index   0C:   A3 44 69 9E 45 A0 89 43    09/09/05
  Index   0D:   FE 02 9B 8D 7B 1D BF 41
      06/10/05
  Index   0E:   DB 66 2A FA F0 36 66 BE    09/11/05
  Index   0F:   A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
      15/03/03

  REMOTE  KEYS

  OE  :   219 102 042 250 240 054 102 190

  CFI PECO PRO

  HOTBIRD 13E
  ID: 00 74 00

  HOTBIRD 13E Freq: 12245H 27500 3/4 CFI Peco Pro, MCM Europe, Mezzo
  ATLANTICBIRD 5W Freq: 12543H 27500 3/4 MCM Belgique

  Index   08:   2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6    15/03/03

  BBC PRIME

  HOTBIRD 13E
  ID: 00 A0 00

  HOTBIRD 13E Freq: 11131V 5632 3/4

  Index   08:   69 26 CA 06 E0 FC DE 39    15/03/03
  Index   09:   88 A5 B4 15 42 85 BD D7    15/03/03
  Index   0A:   45 C0 1B 14 97 12 D6 65    15/03/03

  EUROSPORT

  HOTBIRD 13E
  ID: 01 1C 00

  HOTBIRD 13E Freq: 12558V 27500 3/4 Eurosport, Eurosport News

  Index   08:   73 33 CB 32 2D EA A5 E5    15/03/03

  CINE PLUS DIGITAL

  TURKSAT 42E
  ID: 01 20 00

  TURKSAT 42E Freq: 11025V 6510 5/6  Cine5/Fantasy Channel

  Index   08:   CB 93 C4 14 6E BB F0 65    10/01/04
  Index   09:   C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD    10/01/04
  Index   0A:   FC 75 09 2F 46 5D FE 4F    10/01/04
  Index   0B:   EE 6F AE 63 51 46 9B 6D    10/01/04
  Index   0C:   C4 60 B8 8A 84 8C 50 F0    10/01/04
  Index   0D:   1C 5D 07 56 A3 9A 1A 63    14/10/04
  Index   0E:   A7 5B 6F 2B 52 B4 AC AE    10/01/04
  Index   0F:   D3 61 06 2C 06 F8 4E 65    10/01/04

  REMOTE  KEYS

  OD  :   028 093 007 086 163 154 026 099

  ABC WORLD

  PALAPA C2 113E
  ID: 01 70 00

  PALAPA C2 113E Freq: 11132V 26667 5/6 TTV, CTV, CTS, PTS, FTV, FTV News Channel, TVBS, Phoenix Chinese, Sun TV, Star Sports, ERA News


  Index   09:   6D C2 66 D5 5A 93 E9 31    15/03/03
  Index   0A:   68 26 38 22 F1 8A D0 C5    15/03/03
  Index   0B:   49 59 8B 6A 84 10 BD 5B    15/03/03
  Index   0C:   77 5D 62 BF 99 AC FA A3    15/03/03
  Index   0D:   B0 D4 7C 13 58 D9 92 DF    15/03/03
  Index   0E:   5D D2 E5 55 93 3D 39 E7    15/03/03

  این اخرین کدهاستـ(۲۰۰۶)   نوشته شده توسط morteza در شنبه 28 آبان 1384 و ساعت 04:11 ق.ظ
  ویرایش شده در - و ساعت -


  لینک ثابت || نطرات [--]  نوشته های قبلی...


  صفحات وبلاگ...

   

  درباره وبلاگ

   وبلاگ من
  ایمیل من
  [yahoo]

  نویسندگان

  morteza (133)

  موضوعات

  همه چی(11)
  شعر(4)
  عکس خوانندکان وبازیگران قدیم(12)
  downloud Music(7)
  نانسی عجرم(31)
  بازی(7)
  دانلود برنامه های توپ(16)
  عکس باحال(2)
  اینترنت رایگان(1)
  ماهواره(10)
  موبایل(2)
  عکسهای(مدرسه) (10)
  زندگی نامه ی هرکی که بخوای(13)
  صنعت نفت آبادان(5)
  ماشین(2)

  آرشیو

    دی 1384 (21)
    آذر 1384 (49)
    آبان 1384 (53)
    مهر 1384 (10)


  لینکستان

  www.irlearn.com

  www.mr3des.com

  abadan.skyblog.com

  www.abadan.mihanblog.com

  www.abadan.blogfa.com

  www.abodan.persianblog.com

  www.abadan.com

  سایت شورلت

  www.shati.blogfa.com

  www.sheidablog.blogfa.com

  www.soootedel.com

  www.shahed-khatam.com

  www.mahshar.mihanblog.com

  www.trip.blogfa.com

  www.aseman-zamin.blogfa.com

  www.trip.mihanblog.com

  www.zereshk.mihanblog.com

  www.danzic.com


  لینکدونی

  آرشیو لینكدونی


  جستجو  خبرنامه


  آمار وبلاگ

  بازدید های امروز :
  بازدید های دیروز :
  كل مطالب :
  كل نظرها :
  كل بازدید ها :
  افراد آنلاین : [Online]
  ایحاد صفحه : -


   با تشکر از...

  طراح قالب

  All Powered By :
  MihanBlog.com

  goldenmilk.Mihanblog.com